ThiepXuan

Thư viện video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Quảng Nam yêu thương

ic541 eb-poster1

Liên kết web

THÔNG BÁO

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

Phòng GDĐT Duy Xuyên sẽ tiếp nhận hồ sơ thay đổi nguyện vọng

vào ngày 19/11/2017 (đến 16h00). Yêu cầu thí sinh in và điền đẩy đủ thông tin

vào các biểu mẫu có liên quan để hoàn tất thủ tục thay đổi nguyện vọng.

  

GD MẦM NON

Đơn vị

Số lượng
tuyển

Số lượng
hồ sơ

MG Duy Phú

3

10

MG Duy Thu

2

4

MG Duy Tân

2

3

MG Duy Hòa

4

6

MG Duy Châu

3

3

MG Duy Trinh

7

8

MG Duy Sơn

7

10

MG Duy Trung

6

3

MG Số 1 Nam Phước

6

14

MG Số 2 Nam Phước

6

5

MG Duy Phước

6

6

MG Duy Thành

6

7

MG Duy Vinh

3

7

MG Duy Nghĩa

6

10

MG Duy Hải

7

13

Tổng cộng

74

109

  

GD TIỂU HỌC

Đơn vị

Tổng số

GV Tiểu học

GV Tiếng Anh

GV Âm nhạc

Số lượng
tuyển

Số lượng
hồ sơ

Số lượng
tuyển

Số lượng
hồ sơ

Số lượng
tuyển

Số lượng
hồ sơ

Số lượng
tuyển

Số lượng
hồ sơ

TH Duy Thu

2

11

 

0

 

0

1

4

TH Số 1 Duy Hòa

1

5

 

0

 

0

1

5

TH Duy Châu

1

0

 

0

1

1

 

0

TH Duy Trinh

1

2

 

0

1

2

 

0

TH Số 1 Duy Sơn

1

3

 

0

 

0

 

0

TH Duy Trung

5

19

3

16

1

1

 

0

TH Số 1 N.Phước

2

4

 

0

1

3

 

0

TH Số 2 N.Phước

3

19

2

16

 

0

 

0

TH Số 1 D.Phước

1

8

 

0

 

0

 

0

TH Số 2 D.Phước

1

0

 

0

1

0

 

0

TH Duy Thành

3

10

1

5

1

3

 

0

TH Số 2 Duy Vinh

1

2

 

0

 

0

 

0

TH Số 2 D.Nghĩa

1

4

 

0

 

0

 

0

TH Duy Hải

3

18

2

17

1

1

 

0

Tổng cộng

26

105

8

54

7

10

2

9

 

  

STT

Đơn vị

GV Mĩ thuật

GV Tin học

GV Thể dục

Số lượng
tuyển

Số lượng
hồ sơ

Số lượng
tuyển

Số lượng
hồ sơ

Số lượng
tuyển

Số lượng
hồ sơ

01

TH Duy Thu

 

0

 

0

1

7

02

TH Số 1 Duy Hòa

 

0

 

0

 

0

03

TH Duy Châu

 

0

 

0

 

0

04

TH Duy Trinh

 

0

 

0

 

0

05

TH Số 1 Duy Sơn

 

0

1

3

 

0

06

TH Duy Trung

 

0

 

0

1

2

07

TH Số 1 N.Phước

 

0

 

0

1

1

08

TH Số 2 N.Phước

 

0

 

0

1

3

09

TH Số 1 D.Phước

 

0

 

0

1

8

10

TH Số 2 D.Phước

 

0

 

0

 

0

11

TH Duy Thành

1

2

 

0

 

0

12

TH Số 2 Duy Vinh

 

0

1

2

 

0

13

TH Số 2 D.Nghĩa

1

4

 

0

 

0

14

TH Duy Hải

 

0

 

0

 

0

 

Tổng cộng

2

6

2

5

5

21


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

123Qoffice

TV TU LIEU

edunet-el

myworld

tgt

 

Thăm dò ý kiến

Xin quý phụ huynh cho ý kiến về thời gian học ở trường của HS tiểu học
 

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào tạo Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ :Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại liện hệ : 0510.3877277 - Fax : 0510.3775111 - Email :pgdduyxuyen.quangnam@moet.edu.vn
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)